Borang Permohonan Kuarters

Syarat - syarat permohonan

Kuarters di bawah seliaan Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri dibuka kepada :

  • Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan
  • Anggota Perkhidmatan Badan Berkanun Persekutuan

Kelayakan Permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peraturan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa

Sila tunggu
Sila tunggu, muat turun borang .......